پرورش طیور

اهمیت پرورش طیور

صنعت پرورش طیور دومین صنعت مهم بعد از صنعت نفت است . از سال ۱۹۹۵ مصرف گوشت طیور نسبت به سایر حیوانات ارجعیت داده شد . از نظر اقتصادی و بهداشتی حائز اهمیت است زیرا یک جوجه ۳۰ گرمی در طول ۵۶ روز ۲۰۰۰ گرم می شود که تقریبا ۶۰ برابر است.

  • یک مرغ تخمگذار تقریبا بطور میانگین روزی یک عدد تخم مرغ و در سال ۲۸۰- ۳۰۰ تخم می گذارد که یک تخم مرغ حاوی مواد پروتئینی کامل و یک وعده غذایی برای انسان می باشد.

سهولت تغذیه : طیور دارای حس قدرت بویایی و چشایی ضعیفی هستند و بنابراین تقریبا همه موادی که قابل تغذیه در نشخوارکنندگان نیست در تغذیه طیور استفاده می شود مثل پودر گوشت – پودر استخوان و……..

  • افت کم لاشه : افت لاشه در نشخوارکنندگان ۵۰ درصد و در طیور ۳۰ درصد است.
  • مزیت بهداشتی :
  • در طیور هیچ بیماری مشترکی بین انسان و دام وجود ندارد ولی در نشخوارکنندگان این چنین نیست
  • سهولت هضم گوشت : بافتهایی که فشار وزن روی آنها می باشد دارای بافت فیبروزه بیشتری می باشند در طیور بعلت کوچک بودن جثه فشار زیادی برروی عضله وارد نمی شود و گوشت آنها آسانتر هضم می شود.

فیزیولوژی طیور:

دمای بدن طیور بالاتر از سایر حیوانات است چون متابولیسم بالاتری دارند و جثه کوچکتر. دمای بدن آنها بطور میانگین ۴۱درجه سانتی گراد است ولی جوجه های تازه متولد شده دمای بدنشان ۳۹ درجه سانتی گراد است و چون این حیوانات هیپوتالاموس کاملی ندارند پس باید درجه حرارت مناسب را ما در ابتدای زندگی برایشان فراهم کنیم و درجه حرارت محیط در سالن را بالابریم حدود ۳۹ درجه و در روزهای بعد به تدریج کاهش دهیم

نقطه آسایش حرارتی در طیور بالغ بطور میانگین ۲۲ درجه سانتی گراد است.

درجه حرارت مناسب برای تخم مرغ ۳۷٫۵ درجه سانتی گراد می باشد .

پوست حیوان : رنگدانه گزانتوفیل را در خود ذخیره می کند و برای همین است که بعضی ها دارای پوست زرد رنگ و بعضی هم که گزانتوفیل ندارند سفید رنگ هستند.

در کشورهای اروپائئ از رنگ زرد و در کشورهای آمریکایی از پوست سفید ( سلیقه بازار و مصرف کننده ) استفاده می کنند که هیچ فرقی از نظر ارزش غذایی باهم ندارند . همچنین رنگ پوسته تخم مرغ هم از نظر ارزش غذایی تخم مرغ با هم فرقی ندارد.

طیور فاقد غدد عرقی هستند پس نمی توانند به این روش خود را خنک کنند و از طریق تنفس این عمل را انجام می دهند برای اینکار حالت له له زدن را انجام می دهند که هوای بیشتری را وارد بدن کرده و این هوا در مجاورت مخاطها بویژه مخاط دهان و زبان قرار میگیرد و حیوان را قدری خنک میکند.

تفاوت بین مرغ تخمدار و گوشتی از لحاظ تیپ:

مرغ گوشتی دارای پاهای کلف – کوتاه و زرد رنگ است و نوکشان نیز به رنگ زرد است اما مرغ های تخم گذار دارای پاهای نازک – کوتاه ورنگ پریده هستند چون بسیاری از رنگ دانه ها را به تخم مرغ می دهند .

سینه مرغ گوشتی پهن و حجیم  و ران کلفت و گوشتی دارند ولی در مرغ تخم گذار جثه لاغر و سینه آنها استخوانی و تاج آنها بسیار بزرگ است بزرگی تاج بعلت گرفتن نور و آزاد کردن فولیکول و در نهایت آزاد کردن تخمک ( سلول جنسی ماده ) است.

ساختمان تخم مرغ : تخم مرغ دارای یک زرده – یک سفیده و پوسته داخلی – پوسته آهکی و بلوم می باشد. رنگ تخم مرغ بواسطه وجود بلوم ( کوتیکول ) است . رنگ دانه ها مواد پروتئینی هستند . وقتی تخم مرغ در حالتهای مختلف قرار میگیرد زرده در هر حال بالاتر قرار میگیرد چون جرم حجمی آن از سفیده کمتر است در تخم مرغ یک بند وجود دارد که زرده را به دو انتهای ( قطبین ) تخم مرغ وصل می کند که اصطلاحا به آن شالاژ می گویند . شالاژ با نگهداری و مهار زرده باعث می شود که زرده زیاد تکان نخورد . در اثر تبخیر در درون تخم مرغ کم کم فاصله غشاء داخلی و پوسته آهکی زیاد شده و یک کیسه هوایی بوجود می آید که این کیسه هوایی در اثر گذشت زمان بزرگتر می شود.

 انواع سالنها ( از لحاظ نور و تهویه ):

۱٫سالنهای بسته   window less

۲٫ سالنهای باز     الف: پنجره دار           ب: با دیواره جانبی

اگر محیط سرد باشد پنجره کوچکتر و همچنین در محیط گرم می توان کاملا بجای دیوار پنجره در نظر گرفت و با تعبیه کردن پوشال در محل پنجره یا پنجره ها در طول سالن و استفاده از پمپ کفش و مخزن ذخیره آب هوای خنک به داخل سالن وارد کرد البته باید در نظر داشت که هواکشها به تعداد زیاد و کوچک در طول یک دیوار سالن باید قرار بگیرد و در طول دیوار دیگر پنجره که پوشال بر روی آن تعبیه میگردد باید قرار بگیرد.

میزان هوادها و هواکشها و قدرت فنها و نحوه قرار گرفتن آنها در سالنها بر اساس ابعاد و تعداد قطعه جوجه قابل محاسبه می باشد

بهترین نوع هوادهی ایجاد فشار منفی در سالن می باشد به این ترتیب که فنها در انتهای سالن و هوا دهها در ابتدای سالن تعبیه می شوند.

سالنهای پنجره دار : سالنهایی هستند که قسمتی از تهویه سالن و همچنین نور سالن از پنجره تامین می شود در این سالنها حتما باید از تهویه استفاده شود.

سالنهای بسته : سالنهایی هستند که روشنایی آنها از طریق لامپ و هوادهی از طریق تهویه تامین می شود.

فارم پرورش مرغ تخمگذار