زمین کشاورزی ژاپن

برنج کاری در زمین کشاورزی طبقاتی

کشاورزی در ژاپن

اراضی قابل کشت در ژاپن محدود است و چیزی در حدود ۱۳ درصد مساحت کشور و بالاترین درجه مکانیزاسیون کشاورزی در آسیا را داراست.

اراضی شسیب دار( بیش از ۲۰ درجه) برای کشت برنج و دیگر محصولات تراس بندی شده است تا امکان کشت در قطعات کوچک دامنه ای بوجود آید . با کمک اقلیم معتدل – بارش کافی – خاک حاصلخیز بوجود آمده است و کشاورزی در همه مناطق ژاپن دیده می شود اما قطب آن در جزیره شمالی (هوکایدو) می باشد. ژاپن دومین کشور واردکننده محصولات کشاورزی بعد از آمریکا در دنیاست . تمام سویا و خوراک دام و بیشتر گندم مورد نیاز خود را وارد می کند.

لازم به ذکر است که در نتیجه اصلاحات حق تصرف زمین توسط آمریکاییها که در اواخر ۱۹۴۶ شروع شده بود ، نزدیک به ۳/۲ اراضی کشاورزی توسط دولت ژاپن و قیمت قبل از جنگ جهانی دوم خریداری شد و با شرایط آسان به کشاورزان فروخته شد و تا دهه ۱۹۸۰ تقریبا تمام مزارع در اختیار کسانی بود که خودشان بر روی آن کار میکردند در حالی که قبل از اصلاحات فقط ۲۳ درصد اراضی چنین شرایطی را داشتند.

زمین کشاورزی طبقاتی