ماده ضد عفونی کننده جرمی ساید

جرمی ساید . اچ

کاربرد » بیمارستان ها
ترکیبات:
مخلوطی از ترکیبات پراکسیدانت، اسیدهای آلی، نمک های معدنی، سورفکتانت و اسانس خوراکی

طیف اثر :

مؤثر بر روی عوامل بیماری زای: آنفلونزا، وبا،ایدز، هپاتیت، سالمونلا، پزدوموناس، استافیلوکوکوس، اشرشیاکلی، استرپتوکوکوس، کپک و مخمر، آسپرژیلوس، انتروباکتریاسه، تب برفکی، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم بویس، بروسلا، لپتوسپیرا، مایکوپلاسما گالی سپتیکم، کلستریدیوم شوئی، کاندیدا، باسیلوس، مایکروکوکوس، گامبرو، نیوکاسل و … در مدت زمان ۱۰ الی حداکثر ۳۰ دقیقه (باتوجه به مورد و رقت مصرفی).

موارد و رقتهای مصرف:

شستشو و ضدعفونی وسایل جراحی ۱ لیتر در ۲۰۰ لیتر آب
شستشو و ضدعفونی البسه بیمارستانی (مقاوم از لحاظ رنگدهی) ۱ لیتر در ۲۰۰ لیتر آب
شستشو و ضدعفونی آمبولانس ۱ لیتر در ۲۰۰ لیتر آب
شستشو و ضدعفونی اتاق های عمل ۱ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب
شستشو و ضدعفونی کننده ی اتاقهای CCU و ICU بیمارستانها ۱ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب
شستشو و ضدعفونی ظروف غذاخوری و کلیه لوازم آشپزخانه بیمارستانی ۱ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب
شستشو و ضدعفونی راه روها، راه پله ها و کلیه سطوح اماکن بیمارستان ۱ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب
شستشو و ضدعفونی راه روها، راه پله های بخش های عفونی با آلودگی های شدید میکروبی ۱ لیتر در ۵۰ لیتر آب

ویژگیها:

غیرسمی و غیرسرطانزا و فاقد مقاومت میکروبی و ویروسی در مصرف دائمی

قدرت ضدعفونی بالا و بدون اثر خورندگی

بدون نیاز به دمای آب بالا جهت رقیق سازی

بدون نیاز به ماسک و دستکش و سازگار با محیط زیست

مؤثر بر کلیه عوامل بیماری زای میکروبی، قارچی و ویروسی

قدرت اثربخشی بالا حتی در محیط های آلوده بدلیل ماهیت فرمولاسیون

جرمی ساید . اچ

کاربرد » صنایع غذایی و CIP
ترکیبات:
مخلوطی از ترکیبات پراکسیدانت، اسیدهای آلی، نمک های معدنی، سورفکتانت و اسانس خوراکی

طیف اثر :

مؤثر بر روی عوامل بیماری زای: آنفلونزا، وبا،ایدز، هپاتیت، سالمونلا، پزدوموناس، استافیلوکوکوس، اشرشیاکلی، استرپتوکوکوس، کپک و مخمر، آسپرژیلوس، انتروباکتریاسه، تب برفکی، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم بویس، بروسلا، لپتوسپیرا، مایکوپلاسما گالی سپتیکم، کلستریدیوم شوئی، کاندیدا، باسیلوس، مایکروکوکوس، گامبرو، نیوکاسل و … در مدت زمان ۱ الی حداکثر ۳۰ دقیقه.

رقتهای مصرف :

شستشو و ضدعفونی البسه ۱ لیتر در ۲۰۰ لیتر آب
شستشو و ضدعفونی سیستم انتقال آب (جایگزینی محلول به مدت ۲ ساعت) ۱ لیتر در ۲۰۰ لیتر آب
شستشو و ضدعفونی ماشین آلات و تجهیزات صنایع غذایی ۱ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب
شستشو و ضدعفونی سالن تولید و میزهای بسته بندی ۱ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب
شستشو و ضدعفونی سکوهای بارگیری و ماشین های حمل ۱ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب
شستشو و ضدعفونی سردخانه و انبار نگهداری محصول ۱ لیتر در ۵۰ لیتر آب
محلول ضدعفونی حوضچه های ورودی سالن و رختکن ۱ لیتر در ۵۰ لیتر آب
شستشو و ضدعفونی محل پسماند صنایع غذایی ۱ لیتر در ۵۰ لیتر آب

ویژگیها :

غیرسمی و غیرسرطانزا و فاقد مقاومت میکروبی و ویروسی در مصرف دائمی
قدرت ضدعفونی بالا و بدون اثر خورندگی
بدون نیاز به دمای آب بالا جهت رقیق سازی
بدون نیاز به ماسک و دستکش و سازگار با محیط زیست
مؤثر بر کلیه عوامل بیماری زای میکروبی، قارچی و ویروسی
قدرت اثربخشی بالا حتی در محیط های آلوده بدلیل ماهیت فرمولاسیون

جرمی ساید . اچ

کاربرد » صنایع غذایی
ترکیبات:
ترکیبات :
مخلوطی از ترکیبات پراکسیدانت، اسیدهای آلی و نمک های معدنی

طیف اثر :

مؤثر بر روی عوامل بیماری زای: آنفلونزا، وبا،ایدز، هپاتیت، سالمونلا، پزدوموناس، استافیلوکوکوس، اشرشیاکلی، استرپتوکوکوس، کپک و مخمر، آسپرژیلوس، انتروباکتریاسه، تب برفکی، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم بویس، بروسلا، لپتوسپیرا، مایکوپلاسما گالی سپتیکم، کلستریدیوم شوئی، کاندیدا، باسیلوس، مایکروکوکوس، گامبرو، نیوکاسل و … در مدت زمان ۱۰ الی حداکثر ۳۰ دقیقه.

رقتهای مصرف :

بهداشتی کردن آب ۱ لیتر در ۲۵۰۰ لیتر آب
ضدعفونی ظروف قبل از بسته بندی و ضدعفونی هوای تنفسی (دستگاه های هواساز) ۱ لیتر در ۴۰۰ لیتر آب
ضدعفونی میزهای بسته بندی و البسه سفیدرنگ ۱ لیتر در ۲۰۰ لیتر آب
ضدعفونی سیستم CIP، ماشین آلات و برج های خنک کننده ۱ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب
ضدعفونی سردخانه، انبار قرنطینه، ماشین های حمل و سکوی بارگیری ۱ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب
ضدعفونی و پاکسازی اماکن، رختکن و سطوح از کلیه گروه های قارچی و میکروبی ۱ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب
ضدعفونی سرویس های بهداشتی، فاضلاب و حوضچه های ورودی ۱ لیتر در ۵۰ لیتر آب

جرمی ساید . اچ

کاربرد : پرورش قارچ

ترکیبات :
مخلوطی از ترکیبات پراکسیدانت، اسیدهای آلی، نمک های معدنی وسورفکتانت

طیف اثر:

ضدعفونی کننده ای است وسیع الطیف و چند منظوره که بر روی تمام گونه های باکتریایی، قارچی و ویروسی مؤثر است که به عنوان نمونه در این صنعت می توان به تأثیر این محصول بر روی قارچ تریکودرما (کپک سبز)، مایکوگون، استرپتوکوکوس و اشرشیاکلی و … اشاره کرد. مدت زمان اثرگذاری این محصول از ۱۰ تا ۳۰ دقیقه بسته به مورد و رقت مصرفی متفاوت است.

کاربردها و نحوه مصرف :

ضدعفونی سالن های پرورش قارچ بین دو دوره پرورش یا پیش از شروع آن (بدون حضور قارچ خوراکی)
یک لیتر از جرمی ساید . اچ را در ۱۰۰ لیتر آب مخلوط نموده سپس کف، سقف، دیوارها و قفسه های پرورش را توسط سمپاش ضدعفونی و شستشو نمایید.
ضدعفونی سالن های پرورش (با حضور قارچ خوراکی)
یک لیتر جرمی ساید . اچ را در ۴۰۰ لیتر آب حل نموده توسط سمپاش، کف، سقف، دیوارها و قفسه ها را ۲ بار در هفته اسپری نمایید.
ضدعفونی کمپوست
یک لیتر از جرمی ساید . اچ را با ۱۰۰ لیتر آب ترکیب نموده و کمپوست را در آن به مدت ۳۰ دقیقه غوطه ور سازید تا از رشد عوامل بیماری زای میکروبی و قارچی جلوگیری بعمل آید.
حوضچه های ورودی خودرو و سالن پرورش
برای ضدعفونی حوضچه های ورودی خودرو از محلول یک لیتر جرمی ساید . اچ در ۲۰۰ لیتر آب و برای حوضچه های ورودی سالن پرورش از محلول ۱ لیتر جرمی ساید . اچ در ۱۰۰ لیتر آب استفاده نموده و آنها را هر ۳ روز یکبار شارژ یا تعویض نمایید.
ضدعفونی و شستشوی لوازم و البسه
می توان از محلول ۱ لیتر جرمی ساید . اچ در ۲۰۰ لیتر آب برای شستشو و ضدعفونی لوازم و البسه کارگران استفاده نمود. برای این کار آنها را ۳۰ دقیقه در محلول رقیق شده غوطه ور نموده یا توسط اسفنج شستشو دهید.
ضدعفونی سالن بسته بندی
محلول ۱ لیتر جرمی ساید . اچ در ۲۰۰ لیتر آب را تهیه و سطوح، دیوارها، سقف و میزهای بسته بندی را بوسیله آن شستشو و ضدعفونی نمایید. می توان برای این کار از یک سمپاش دستی نیز استفاده کرد.
شستشو و ضدعفونی دستگاه برش قارچ
از محلول ۱ لیتر جرمی ساید . اچ در ۲۰۰ لیتر آب می توان برای این امر استفاده کرد.
شستشو و ضدعفونی سرویس های بهداشتی و اماکن عمومی
از محلول ۱ لیتر جرمی ساید . اچ در ۲۰۰ لیتر آب جهت ضدعفونی سطوح و شیرآلات سرویس های بهداشتی و اماکن عمومی استفاده نمایید.

شایان ذکر است این محصول هیچگونه اثر خورندگی در مواجه با فلزات نداشته و حتی می توان از آن جهت ضدعفونی تمام سطح بدنه خودرو با رقت ۱ لیتر در ۴۰۰ لیتر آب به صورت اسپری استفاده کرد.

رقتهای مصرف :

ضدعفونی سالن پرورش جهت آماده سازی پرورش جهت آماده سازی ۱ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب
شستشو و ضدعفونی کمپوست ۱ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب
ضدعفونی و شستشوی سالن بسته بندی ۱ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب
محلول ضدعفونی حوضچه های ورودی سالن ۱ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب
محلول ضدعفونی حوضچه های ورودی خودرو ۱ لیتر در ۲۰۰ لیتر آب
شستشو و ضدعفونی البسه سفید رنگ ۱ لیتر در ۲۰۰ لیتر آب
شستشو و ضدعفونی دستگاه های برش قارچ ۱ لیتر در ۲۰۰ لیتر آب
ضدعفونی سالن در حین پرورش (مه پاش کردن) ۱ لیتر در ۴۰۰ لیتر آب

جرمی ساید . اچ

کاربرد : شستشوی میوه و سبزیجات

ترکیبات:
مخلوطی از ترکیبات پراکسیدانت، اسیدهای آلی، نمک های معدنی و سورفکتانت

رقتها :

شستشو و ضدعفونی میوه ها ۱ لیتر در ۲۰۰ لیتر آب
شستشو و ضدعفونی سبزیجات غده ای (هویج، خیار، کدو و …) ۱ لیتر در ۲۰۰ لیتر آب
شستشو و ضدعفونی سبزیجات برگی (جعفری، شوید، تره و …) ۱ لیتر در ۴۰۰ لیتر آب

توضیحات :


اهمیت مصرف سبزیجات
سبزیجات و میوه‌ها سرشار از ویتامینهای گروه A و C بوده و همچنین حاوی مقداری ویتامین B ، آهن و مقدار قابل توجهی فیبر هستند. سبزیجات بخاطر نقش مؤثرشان در تامین سلامت انسان یکی از گروههای مهم مواد غذایی محسوب می‌شوند و برای حفظ مقاومت بدن در برابر عفونت ها یا ترمیم زخم ها، دید در تاریکی و سلامت پوست ضروری هستند. به همین علت توصیه شده است همیشه همراه غذا از سبزیجات تازه نیز استفاده شود.

آلودگی سبزیجات
سبزیجات اغلب به دلیل استفاده از کودهای انسانی و حیوانی، آب و هوای آلوده و تماس حیوانات به عوامل بیماری زا آلوده می‌شوند. در صورت مصرف چنین سبزیجاتی خطر ابتلا به بیماری هایی نظیر وبا، حصبه، هپاتیت، اسهال خونی و بیماری های انگلی نظیر کیست هیداتیک و آسکاریس وجود دارد. لذا لازم است به خاطر بر طرف نمودن آلودگی های فوق سبزیجات قبل از مصرف سالم‌سازی شوند. سبزیجاتی که به صورت خام در تزیین غذا و یا همراه ساندویچ و سالاد استفاده می‌شوند نیز بایستی سالم سازی و سپس مصرف شوند.

مراحل تمیز کردن و سالم‌سازی سبزیجات
سالم سازی سبزیجات شامل چهار مرحله اساسی است: پاکسازی، انگل‌زدایی، گندزدایی، شستشو
مرحله اول پاکسازی
ابتدا بایستی سبزیجات را بخوبی پاک نموده و مواد زاید و غیر قابل مصرف آن را جدا و سپس خوب شستشو داده تا گل و لای و مواد زاید از سبزیجات پاک گردد.
مرحله دوم انگل‌زدایی
پس از خاتمه مرحله پاکسازی، بایستی سبزی پاک شده را در یک ظرف ۵ لیتری آب ریخته و بازاء هر لیتر آب سه تا پنج قطره مایع ظرفشویی به آن اضافه نمود. قدری بهم زده تا تمام سبزیجات در کفاب غوطه‌ور شود و پس از چند دقیقه، آنها را به آرامی از روی کفاب جمع‌آوری کرد. ظرف و سبزی را مجددا با آب سالم خوب شستشو داده تا تخم انگلها و باقیمانده مایع ظرفشویی از آنها جدا شود.
مرحله سوم گندزدایی
برای گندزدایی و از بین بردن میکروب های بیماری زا بهتر آن است که از مواد گندزدای مجاز موجود در داروخانه‌ها یا فروشگاه های مواد غذایی و طبق برچسب موجود بر روی آن استفاده شود.
مرحله چهارم شستشوی نهایی
پس از اجرای گندزدایی سبزیجات بایستی آنها را مجدداً با آب سالم و فراوان آبشور نموده تا باقیمانده مواد گندزدای بکار رفته کاملاً از سبزیجات جدا شوند. پس از شستشوی نهایی سبزیجات را می‌توان مصرف نمود.

حال جهت ساده تر نمودن مراحل بالا، راه حل چیست؟

با استفاده از ماده ضدعفونی کننده و شوینده جرمی ساید . اچ می توان علاوه بر ساده تر نمودن عمل پاکسازی، زمان آنرا نیز کاهش داد. به این صورت که ابتدا در یک ظرف یا وان آب ریخته و باتوجه به مورد مصرف به آن جرمی ساید . اچ را اضافه نمایید. سپس میوه و سبزیجات را به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه داخل آن قرار داده و آبشور نمایید. به دلیل وجود ماده شوینده در این ضدعفونی کننده، عمل ضدعفونی، شستشو و گندزدایی در یک مرحله صورت پذیرفته و با آبشوری مجدد سبزی و میوه به طور کامل پاک خواهند شد.
جرمی ساید . اچ بدلیل دارا بودن فرمولاسیون ویژه (ترکیبات پراکسیدانت) هیچگونه حساسیت پوستی و تنفسی ایجاد نکرده و در هنگام مصرف نیازی به استفاده از ماسک و دستکش نیست. همچنین این محصول طبق آزمایش تعیین سمیت از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، کاملا غیر سمی و نیز طبق آزمایش صورت گرفته توسط مرکز ملی تحقیقات ژنتیک ایران فاقد خاصیت سرطانزایی بوده و هیچگونه پس مانده محیطی ندارد. همچنین با توجه به آزمایشات صورت گرفته بر روی این ضد عفونی کننده، استفاده از آن بر روی بافت سبزیجات هیچگونه اثر مخربی نمی گذارد.

جرمی ساید . اچ

کاربرد: شهرداری ها

ترکیبات :
مخلوطی از ترکیبات پراکسیدانت، اسیدهای آلی، نمک های معدنی، سورفکتانت و اسانس

طیف اثر:

ضدعفونی کننده ای است وسیع الطیف و چند منظوره که بر روی تمامی گونه های باکتریایی، قارچی و ویروسی مؤثر بوده و به عنوان نمونه می توان به تأثیر آن بر روی پاتوژن های اشرشیاکلی، وبا، سالمونلا، آسپریژیلوس، ایدز، هپاتیت، آنفلوانزا و … اشاره کرد. مدت زمان اثرگذاری این محصول از ۱۰ تا ۳۰ دقیقه بسته به مورد و رقت مصرفی متفاوت است.

کاربردها و نحوه مصرف :

ضدعفونی و شستشوی ماشین های حمل زباله
یک لیتر از جرمی ساید . اچ را در نوبت اول استفاده در ۱۰۰ لیتر و سپس در نوبت های بعدی در ۲۰۰ لیتر آب مخلوط کرده و توسط نازل های کارواش خودرو شستشو داده شود. پس از این عمل نیاز به آبشور ضروری نمی باشد.
ضدعفونی و شستشوی سطل های مکانیزه و شیرابه زباله ها
یک لیتر از جرمی ساید . اچ را در نوبت اول استفاده در ۱۰۰ لیتر و سپس در نوبت های بعدی در ۲۰۰ لیتر آب مخلوط کرده و توسط نازل های کارواش سطل ها، ریل و محل اسکان آنها شستشو داده شود. پس از این عمل نیاز به آبشور ضروری نمی باشد.
ضدعفونی، شستشو و جلبک زدایی جوی های سطح شهر
یک لیتر از جرمی ساید . اچ را در نوبت اول استفاده در ۱۰۰ لیتر و سپس در نوبت های بعدی در ۵۰۰ لیتر آب مخلوط کرده و توسط تانک های حمل آب در داخل جوی ها جاری و رها کنید. این محصول دوستدار محیط زیست بوده و باقیمانده محیطی و شیمیایی نخواهد داشت.
ضدعفونی و بوزدایی کانال های انشعاب فاضلاب سربسته
یک لیتر از جرمی ساید . اچ را در نوبت اول استفاده در ۱۰۰ لیتر و سپس در نوبت های بعدی در ۵۰۰ لیتر آب مخلوط کرده و توسط ماشین های مخصوص کانال شور یا تانک های حمل آب در داخل کانال ها جاری و رها کنید.
ضدعفونی و شستشوی سرویس های بهداشتی و مکان های عمومی
یک لیتر از جرمی ساید . اچ را در نوبت اول استفاده در ۱۰۰ لیتر و سپس در نوبت های بعدی در ۲۰۰ لیتر آب مخلوط کرده از اسفنج و برس (برای شستشوی شیرآلات و سرویس ها) یا جارو و تی کشی (برای شستشوی محیط) استفاده کنید.
ضدعفونی، شستشو و بوزدایی البسه کارگران و وسایل و تجهیزات
یک لیتر از جرمی ساید . اچ را در ۴۰۰ لیتر آب مخلوط کرده و به روش غوطه ور سازی آنها را در سطلی به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه غوطه ور کرده سپس شستشو و آبکشی نمایید.

موارد و رقتهای مصرف :

ضدعفونی و شستشوی ماشین های حمل زباله ۱ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب در نوبت اول
۱ لیتر در ۲۰۰ لیتر آب در نوبت های بعدی

ضدعفونی و شستشوی سطل های مکانیزه و شیرابه زباله ها ۱ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب در نوبت اول
۱ لیتر در ۲۰۰ لیتر آب در نوبت های بعدی

ضدعفونی، شستشو و جلبک زدایی جوی های سطح شهر ۱ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب در نوبت اول
۱ لیتر در ۵۰۰ لیتر آب در نوبت های بعدی

ضدعفونی و بوزدایی کانال های انشعاب فاضلاب سربسته ۱ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب در نوبت اول
۱ لیتر در ۵۰۰ لیتر آب در نوبت های بعدی

ضدعفونی و شستشوی سرویس های بهداشتی و مکان های عمومی ۱ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب در نوبت اول
۱ لیتر در ۲۰۰ لیتر آب در نوبت های بعدی

ضدعفونی، شستشو و بوزدایی البسه کارگران و وسایل و تجهیزات ۱ لیتر در ۴۰۰ لیتر آب

جرمی ساید . پی

مخصوص مرغداری ها
ترکیبات :
پرسولفات، بافرهای معدنی، عوامل کمپلکس کننده، فسفات ها، شوینده آنیونیک
مکانیسم اثر :
بر مبنای خاصیت اکسیدانی پرسولفات بوده که در همراهی با املاح آلی و معدنی به ساختارهای حیاتی باکتری‌ها، ویروس‌ها و قارچ‌ها حمله کرده و باعث از بین رفتن انواع پاتوژن‌ها می‌شود.

کاربرد و نحوه مصرف :                                                                                                                   

ضدعفونی کردن سالن های مرغداری
یک لیتر محلول جرمی ساید . پی را در ۲۰۰ لیتر آب حل نموده و توسط پمپ سمپاش، کف، سقف و دیوارهای سالن را با این محلول ضدعفونی نمایید. این عمل را در ابتدا و انتهای دوره در سالن‌ها، ۲ روز متوالی انجام دهید.

ضدعفونی و شستشوی ماشین های جوجه‌کشی
یک لیتر از جرمی ساید . پی را در ۲۰۰ لیتر آب حل نموده و با استفاده از پمپ سمپاش یا به صورت دستی، قسمت های مختلف ماشین جوجه‌کشی را کاملاً ضدعفونی نمایید. این عمل دو مرتبه قبل از چیدن تخم‌ مرغ انجام گیرد. همچنین از این محلول می توان در مواقع مورد نیاز جهت ضدعفونی لوازم مرغداری به دفعات نامحدود استفاده کرد.

پاکسازی محیط از کلیه گروه های قارچی
یک لیتر جرمی ساید . پی را در ۱۰۰ لیتر آب حل نموده و بعد از بسترریزی، سطح سالن را توسط پمپ سمپاش ضدعفونی نمایید.

ضدعفونی هنگام شیوع بیماری های مسری
یک لیتر از جرمی ساید . پی را در ۲۰۰ لیتر آب حل نموده، درب ها، پنجره ها، دیوارها و لوازم سالن های آلوده را یک روز درمیان تا برطرف شدن آلودگی توسط پمپ سمپاش بطور کامل ضدعفونی نمایید.

جرم گیری، شستشو و ضدعفونی کردن سیستم انتقال آب
محلول یک لیتر جرمی ساید . پی در ۲۰۰ لیتر آب را تهیه و در سیستم لوله های انتقال آب به مدت حداکثر ۳ ساعت جایگزین نمایید. پس از مدت ذکر شده، انتهای لوله ها را باز کرده تا شیرابه خارج گردد. این عمل در فصول گرم یا مناطق گرمسیر حداکثر ۲ بار و در فصول سرد یا مناطق سردسیر حداکثر ۳ بار قبل از جوجه‌ریزی انجام پذیرد. مدت جایگزینی محلول در لوله‌ها بسته به میزان سختی و سنگینی آب منطقه و همچنین استفاده از آنتی بیوتیک‌ها تغییرپذیر خواهد بود.
حوضچه‌های ورودی
یک لیتر از جرمی ساید . پی را در ۵۰ لیتر آب حل نموده و در حوضچه های ورودی بریزید و هفته ای ۲ مرتبه آنها را شارژ یا تعویض نمایید.

اسپری تنفسی در هوای سالن ها (مه‌پاش کردن
بدلیل غیرسمی بودن جرمی ساید . پی، استنشاق آن توسط جوجه‌ها و مرغ ها هیچگونه خطری را به دنبال نخواهد داشت. لذا پیشنهاد می گردد یک لیتر از این محلول را در ۴۰۰ لیتر آب حل نموده و توسط پمپ سمپاش بدون موتور در سالن‌ها مه‌پاش نمود. این عمل هنگام شیوع بیماری ۲ مرتبه در روز و در زمان عادی و عدم شیوع بیماری ۳ بار در هفته از فاصله نیم متری بالای سطح جوجه ها یا مرغ‌ها انجام گیرد. با این روش سطح سالن همواره عاری از عوامل بیماری زا خواهد بود.

طرز مصرف جرمی ساید . پی بصورت اسپری تنفسی در سالن‌های مرغداری با رطوبت متوسط محیطی

(رقت ۱ لیتر جرمی ساید . پی در ۴۰۰ لیتر آب)
• از روز اوّل تا هفدهم ۱ مرتبه اسپری صبح زود (با افزایش دمای ۵/۱ درجه)
• از روز هفدهم تا بیست و پنجم ۲ مرتبه اسپری صبح و عصر (با افزایش دمای ۱ درجه)
• از روز بیست و پنجم تا سی و پنجم ۳ مرتبه اسپری صبح و ظهر و عصر (با افزایش دمای ۵/۰ درجه)
• از روز سی و پنجم تا چهل و پنجم ۲ مرتبه اسپری صبح و عصر (بدون افزایش دما)
• از روز چهل و پنجم تا پایان دوره پرورش روزی یک مرتبه اسپری

جرمی ساید . پی

مخصوص دامداری ها

ترکیبات :
پرسولفات، بافرهای معدنی، عوامل کمپلکس کننده، فسفات ها، شوینده آنیونیک
مکانیسم اثر :
بر مبنای خاصیت اکسیدانی پرسولفات بوده که در همراهی با املاح آلی و معدنی به ساختارهای حیاتی باکتری ها، ویروس‌ها و قارچ‌ها حمله کرده و باعث از بین رفتن انواع پاتوژن‌ها می شود.

کاربرد و نحوه مصرف :

ضدعفونی و شستشوی مخازن و لوله های انتقال شیر
پس از اتمام شیردوشی و تخلیه شیر از مخازن در سالن‌ها می توان ۱ لیتر از محلول جرمی ساید . پی را با ۲۰۰ لیتر آب مخلوط نموده و مخازن و لوله‌ها را با آن شستشو و ضدّعفونی کرد . به دلیل وجود مواد شوینده، عمل ضدعفونی، شستن و تمیز کردن لوله ها و مخازن از ذرات چربی و پروتئینی ته نشین شده، در یک مرحله انجام می گیرد.

شستشو و ضدعفونی کردن پستان و سرپستانک ها
با توجه به اهمیت این عمل می توان از رقت ۱ لیتر جرمی ساید . پی در ۴۰۰ لیتر آب برای شستشو و ضدعفونی سرپستان ها استفاده کرده سرپستان ها را با محلول یاد شده کاملاً شسته و با یک حوله یا پارچه تمیز خشک نمود. در حین خشک کردن می توان پستان را هم ماساژ داد تا دام برای شیردوشی آمادگی بیشتر پیدا کند. بهتر است پس از اتمام شیردوشی مجددا سرپستان ها را با محلول تیت پوش درخشان آغشته کرده و دام را از سالن خارج نمایید تا از ورود عوامل بیماری زا به داخل کارتیه ها تا شیردوشی بعدی جلوگیری شود.

ضدعفونی کردن جایگاه، سالن ها و وسایل دامداری ها
یک لیتر جرمی ساید . پی را در ۲۰۰ لیتر آب حل نموده به صورت دستی یا توسط سمپاش، بهاربندها و باکس های نگهداری گوساله را ضدعفونی نمایید. وسایل کوچک را می توان توسط اسفنج آغشته به محلول یا به روش غوطه ورسازی (حمام کردن) شستشو و ضدعفونی کرد.

پاکسازی محیط از کلیه گونه های قارچی
از محلول یک لیتر جرمی ساید . پی در ۱۰۰ لیتر آب می توان توسط پمپ سمپاش یا به صورت دستی جهت پاک کردن محیط از کلیه گروه های قارچی به خصوص خانواده آسپرژیلوس استفاده نمود.

ضدعفونی کردن سالن یا مکان های زایمان و جراحی
از محلول رقیق شده ۱ لیتر جرمی ساید . پی در ۵۰ لیتر آب می توان برای ضدعفونی کردن سالن جراحی، اتاق معاینه و زایمان استفاده نمود.

شستشوی زخم‌های میکروبی و قارچی
جهت شستشوی زخم های میکروبی و قارچی یا زخم های ناشی از جراحی می توان از محلول رقیق شده یک لیتر جرمی ساید . پی در ۴۰۰ لیتر آب استفاده نمود.

حوضچه‌های ورودی
یک لیتر از جرمی ساید . پی را در ۵۰ لیتر آب حل نموده و در حوضچه های ورودی بریزید و هفته‌ای ۲ مرتبه آنها را شارژ یا تعویض نمایید.

جرمی ساید . پی

ضد عفونی کننده، شوینده و جرم بر برای حیوانات خانگی

ترکیبات :

پرسولفات، بافرهای معدنی، عوامل کمپلکس کننده، فسفات ها، شوینده آنیونیک

کاربرد و نحوه مصرف

پاکسازی محیط از کلیه گروه های میکروبی و قارچی (اسپری) ۱۰ سی سی در یک لیتر آب
ضدعفونی و شستشوی لوازم و تجهیزات (آبخوری و غذاخوری) ۱۰ سی سی در یک لیتر آب
ضدعفونی و شستشوی البسه (مقاوم از لحاظ رنگ دهی) ۱۰ سی سی در ۲ لیتر آب
شستشو و پاکسازی بدن حیوانات ( حمام دادن یا اسپری) ۱۰ سی سی در ۴ لیتر آب
شستشو و ضدعفونی زخم های میکروبی و قارچی حیوانات ۱۰ سی سی در ۴ لیتر آب
هر درب بطری معادل ۵ سی سی می باشد

آکواجرم

در دو نوع شوینده دار (P) و بدون شوینده (S)

ترکیبات :

مخلوطی از ترکیب پراکسیدهای معدنی در بافری از املاح آلی و معدنی

جهت ضدعفونی کردن مزارع پرورش ماهی

نحوه استفاده از آکواجرم در مزارع تکثیر پرورش ماهی
موارد و رقت مصرفی آکواجرم اس (بدون شوینده)
* ضدعفونی آب استخر پرورش ماهی در شرایط حضور ماهی با رقت ۱ لیتر در ۲۵۰۰ لیتر آب. برای انجام این عمل بایستی ابتدا آکواجرم اس به نسبت ۱ لیتر در ۱۰ تا ۲۰ لیتر آب رقیق سازی شده و سپس محلول آماده را به نسبت ۱ لیتر در ۲۵۰۰ لیتر آب به صورت پراکنده به آب استخر اضافه گردد. پیشنهاد می گردد قبل از انجام این عمل جهت صرفه جویی در مصرف آکواجرم اس سطح آب استخر را بسته به تراکم، تا جای ممکن کاهش داد.
* می توان جهت ضدعفونی و بهداشتی کردن تخم چشم زده به منظور افزایش ضریب تبدیل تولید بچه ماهی از رقت ۱ لیتر آکواجرم اس به ۲۵۰۰ لیتر آب با مدت زمان تماس ۱۵ دقیقه استفاده کرد.
موارد و رقت مصرفی آکواجرم پلاس (شوینده دار)
* ضدعفونی ادوات و لوازم موجود در مزرعه به نسبت ۱ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب به مدت ۳۰ دقیقه.
* ضدعفونی سالن های تکثیر، استخرها، توری های ورودی و خروجی و سبدهای حمل ماهی به نسبت ۱ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب به مدت ۳۰ دقیقه.
* ضدعفونی سیستم های انتقال آب مزرعه اعم از کانال ها و لوله های انتقال آب به نسبت ۱ لیتر در ۲۰۰ لیتر آب به مدت ۳۰ دقیقه.
* ضدعفونی محیط های کثیف، سرشار از آلودگی ها بدون نیاز به تمیز کردن به نسبت ۱ لیتر در ۱۰۰ لیتر آب به مدت ۳۰ دقیقه.