فروش زمین کشاورزی

آدرس : نظرآباد – نجم آباد
متراژ : ۹۰۰۰ متر مربع
قیمت هر متر ۲۵۰۰۰ تومان
قولنامه ای – دارای ۲ ساعت حق آبه

زمین کشاورزی

آدرس : نظرآباد – شهرک صنعتی به سمت تنکمان

متراژ: ۵ هکتار

قیمت: متری ۱۲۰ هزار تومان

سند شش دانگ – مجوز پرورش ماهی – مجوز ۱۱۰۰ متر سردخانه – مجوز ۱۰۰۰ آمپر برق با تمامی استعلامات

زمین کشاورزی

آدرس : کرج – کیلومتر ۷ جاده ساوه

متراژ : ۱۰۵ هکتار

قیمت : ۱۸ میلیارد تومان

سند مستسنیات – آب ۸ اینچ با مجوز ۳۰ لیتر بر ثانیه – ۴۸۰ ساعت آب از سد الغدیر – دامداری ۱۵۰ راسی – ۵ هکتار باغ انار – زمین مستطیل شکل با ۸۰۰ متر بهر جاده اصلی

زمین کشاورزی

آدرس : نظرآباد – خرم آباد
متراژ: ۱۰۰۰۰ متر مربع
قیمت هر متر ۶۰۰۰۰ تومان
قولنامه – ۲٫۵ ساعت حق آبه
فاصله تا جاده آسفالت ۳۰۰ متر

زمین کشاورزی

آدرس : نظرآباد – تنکمان

متراژ : ۵۰۰۰ متر مربع

قیمت هر متر ۵۰۰۰۰ تومان

قولنامه – دارای یک سهم از ۲۴ سهم

زمین کشاورزی

آدرس : نظرآباد – تنکمان

متراژ :۳۰۰۰۰ متر مربع

قیمت هر متر ۳۵۰۰۰ تومان

قولنامه – دارای حق آبه

زمین کشاورزی

آدرس : نظرآباد – تنکمان

متراژ : ۳۰۰۰۰ متر مربع

قیمت هر متر ۳۵۰۰۰ تومان

سند بنچاق – ۱۲ ساعت حق آبه

زمین کشاورزی

آدرس: نظرآباد – احمدآباد

متراژ:۱۵۰۰۰ متر مربع

قیمت هر متر۴۱۰۰۰ تومان

سند – دارای یک ساعت حق آبه – بحر جاده – برق و گاز نزدیک زمین

زمین کشاورزی

آدرس: نظرآباد – شهرک گلخانه

متراژ: ۸۰۰۰ متر مربع

قیمت هر متر ۴۵۰۰۰تومان

سند مشا – دارای حق آبه

زمین کشاورزی

آدرس : نظرآباد – نجم آباد

متراژ : ۱۱۰۰۰ متر مربع

قیمت هر متر ۴۷۰۰۰ تومان

سند تک برگ – دارای ۱۰ ساعت حق آبه

زمین کشاورزی

آدرس : نظرآباد

متراژ : ۱۶۰۰۰ متر مربع

قیمت هر متر ۵۵۰۰۰ تومان

سند تک برگ – دارای مجوز گلخانه – دارای حق آبه

زمین کشاورزی

آدرس : نظرآباد پایین تر از شهرک صنعتی

متراژ:۱۱۰۰۰ متر مربع

قیمت هر متر ۵۲۰۰۰ تومان

سند تک برگ – دارای ۱۱ ساعت حق آبه

زمین کشاورزی

آدرس : نظرآباد – جنب شهرک صنعتی

متراژ: ۱۱۰۰۰ متر مربع

قیمت هر متر ۴۰۰۰۰ تومان

سند بنچاق – حق ابه ۱٫۵ ساعت

زمین کشاورزی

آدرس : مابین بویین زهرا و اشتهارد

متراژ: ۶۰ هکتار

۳۰ هکتار سند دارد – ۳۰ هکتار مربوط به جنگلبانی می باشد – دارای دو حلقه چاه ۶ اینچ – استخر ۵۰۰۰ متر – ۱۵ هکتار باغ پسته – ۱۵ هکتار یونجه – ۳۰ هکتار میوه – دامداری ۵۰۰۰ متر مربع – فاصله تا جاده اصلی ۱۰۰۰ متر

قیمت متری ۱۰۰۰۰ تومان کلا ۶ میلیارد

زمین کشاورزی

آدرس : نظرآباد – تنکمان

متراژ : ۱۳۵۰۰ متر

زمین باغی – چهار هزار متر باغ – برق سه فاز – استخر – سهمیه آب ۱۴ ساعت – بنا ۵۰ متر – آبیاری قطره ای – سند اصلاحات اراضی

قیمت : متری ۸۵۰۰۰ تومان

زمین کشاورزی

آدرس : نظرآباد – تنکمان به سمت نجم آباد

متراژ : ۳ هکتار

بهرجاده – سهمیه آب ۳۶ ساعت – برق سر زمین – سند اصلاحات اراضی

قیمت : متری ۶۰۰۰۰

زمین کشاورزی

آدرس : نظرآباد – تنکمان به سمت کریم آباد

متراژ: ۸۰۰۰ متر

جاده آسفالت – سهمیه آب ۶ ساعت – بنا ۱۰ متر – برق و گاز سر زمین – سند اصلاحات اراضی

قیمت : متری ۱۵۰۰۰۰

زمین کشاورزی

آدرس : نظرآباد – روستای خرم آباد

متراژ : ۱۳ هکتار

فاصله از جاده ۴۰۰ متر – برق روی زمین – گاز از سر زمین رد شده – سهمیه آب ۱۵ ساعت از چاه ۶ اینچ – سند اصلاحات اراضی

قیمت : متری ۴۵۰۰۰

زمین کشاورزی

آدرس : نظرآباد – روستای فتح آباد

متراژ : ۱۲ هکتار

۱۰۰۰ متر مجوز دامداری و پرورش شترمرغ – چاه ۲ اینچ با آب شرب برای دام – ۶۶۰۰ متر مجوز ساخت بنا – ۳۲۰۰۰ متر مجوز فنس کشی – ۱۰۰ متر فاصله با پایه برق – گاز از سر زمین رد شده – سند تک برگ شش دانگ

قیمت : ۴ میلیارد

زمین کشاورزی