تیم تخصصی فنی مهندسی خدمات کشاورزی و دامپروری مزرعه هوشمند بلاگ

پرورش گاو شیری و گوشتی

هزاران سال است که جزیی از کارهای روزانه هر کشاورز محسوب می شود انسان برای حفظ و نگهداری و تغذیه آنها از فراورده های گوناگون کشاورزی استفاده می کند انسان نخستین با شکار حیوانات...

پرورش طیور

اهمیت پرورش طیور صنعت پرورش طیور دومین صنعت مهم بعد از صنعت نفت است . از سال ۱۹۹۵ مصرف گوشت طیور نسبت به سایر حیوانات ارجعیت داده شد . از نظر اقتصادی و بهداشتی...