برچسب: اهمیت پرورش طیور

پرورش طیور

اهمیت پرورش طیور صنعت پرورش طیور دومین صنعت مهم بعد از صنعت نفت است . از سال ۱۹۹۵ مصرف گوشت طیور نسبت به سایر حیوانات ارجعیت داده شد . از نظر اقتصادی و بهداشتی...