برچسب: سیستم آبیاری بارانی کلاسیک

انواع سیستم های نوین آبیاری بارانی

انواع سیستم های نوین آبیاری بصورت دسته بندی شده و مشخص در یک چارت سیستم های آبیاری بارانی ( کلاسیک ) ۱- کاملا متحرک Portable ۲- نیمه متحرک Semi-Portable ۳- ثابت با آبپاش متحرک Semi-Permanent ۴- کاملا...